Verrassend rapport 30km-zone

Op verzoek van het Wijkplatform Schilderskwartier heeft een werkgroep onderzoek gedaan naar de inrichting en handhaving van de 30 km-zones in de wijk. Het resultaat is een gedegen rapportage met tal van illustraties, conclusies en aanbevelingen.
Verrassend is, dat alleen het noordelijkste gedeelte – tussen de Rembrandtlaan en ’s-Gravensloot – formeel 30 km zone is. Alles tussen Rembrandtlaan en de Rijn en de gehele Vogelbuurt blijkt een “normale” 50 km zone te zijn. Daarnaast blijken een aantal verkeersborden/aanwijzingen hetzij door “struweel” hetzij door een ongelukkige plaatsing niet of nauwelijks leesbaar en dus zinloos.
Bij het onderzoek hebben de veiligheid en leefbaarheid van de bewoners en vooral de 3400 leerlingen van de scholen voorop gestaan. Naast verkeersdeskundigen zijn ook studies van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid geconsulteerd. Eveneens de luchtkwaliteit speelde een rol in het onderzoek: metingen naar de uitstoot van roet en fijnstof hebben aangetoond, dat de luchtkwaliteit in Woerden overwegend “matig” is. Dus voor verbetering vatbaar.

De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport zijn:

  • Duidelijker markering van de 30 km-zone, ook met herhalingsborden
  • Schoolzones duidelijker markeren
  • Wegversmallingen en zebrapaden bij scholen en oversteekplaatsen
  • Rondvormige verhogingen, de zgn. punaises op bepaalde kruispunten
  • Zandwijksingel aan beide zijden toegankelijk voor “auto te gast”

De rapportage is inmiddels aangeboden aan de wijkwethouder Ivo ten Hagen met het verzoek om na te gaan welke verbetermaatregelen kunnen worden genomen op welke termijn.

De werkgroep bestond uit: Jaap van der Does, Ad van Hulten, Feike Ros en Maurits Coltof. Het complete rapport met bijlagen is hier te raadplegen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *