Over Ons

De gemeente wil wijkgericht werken en bewoners daarbij betrekken. De gemeente heeft zich verplicht om wijkplatforms te informeren en te raadplegen over alle plannen die van belang zijn voor de wijk. Een wijkplatform heeft adviesrecht en krijgt een budget om onkosten en activiteiten te betalen.

Het Wijkplatform Schilderskwartier is een organisatie van en voor de wijkbewoners van het Schilderskwartier in Woerden. Het Wijkplatform organiseert o.a. wijkoverleggen, een wijkschouw, bewonersavonden, wijkfeesten en buurtactiviteiten.

Een wijkanalyse van het Schilderskwartier vindt u hier.

Het Wijkplatform vergadert geregeld samen met gemeente, politie, woningcorporatie en welzijnswerk. Tevens publiceert het Wijkplatform drie à viermaal per jaar een wijkkrant.

Onze gesprekspartners

Bestuur en vertegenwoordigers

Het dagelijks bestuur van het Wijkplatform bestaat uit:

  • Theo Streng                            voorzitter
  • Engelbert van Voorden   vice-voorzitter
  • Maurits Coltof                       penningmeester
  • Carol Bos                                   secretaris

De vaste vertegenwoordigers van de gemeente zijn:

  • Ad de Regt                                wijkwethouder
  • Ivar Dekkinga                         wijkambtenaar

Namens de politie zijn de Wijkagenten:

  • Jolanda Kloosterziel
  • Stefan van Wijk