Vergaderingen

Het Wijkplatform Schilderskwartier vergadert zo’n 10 keer per jaar in het wijkgebouw De Plint. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. De zaal is open vanaf ca. 19:45, de vergadering zelf duurt van 20:00 tot uiterlijk 22:00 uur.
In het vergaderschema zijn niet alleen de reguliere vergaderingen, maar ook de zogenaamde evenementen ingepland.

Het actuele vergaderschema is:

Datum Soort Agenda Notulen
18 januari 2023
Zonder Overlegpartners
22 februari 2023
MET Overlegpartners
22 maart 2023
Zonder Overlegpartners
19 april 2023
MET Overlegpartners
17 mei 2023
Zonder Overlegpartners
14 juni 2023
WIJKSCHOUW MET OVERLEGPARTNERS
23 augustus 2023
MET Overlegpartners
9 september 2023
WIJKFEEST
18 oktober 2023
MET Overlegpartners
25 oktober 2023
KOEIEMART
20 december 2023
MET Overlegpartners