Agenda woensdag 19 april 2023

Datum 19 april 2023
Aanvang 20:00 uur
Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A
Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners
 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag vorige vergadering
 3. Mededelingen
  1. Financieel verslag over 2022
  2. Terugkoppeling Veiligheidsproject
 4. Van en voor de Wijkagent
 5. Voorbereiding Wijkschouw 
 6. Rondvraag
 7. Sluiting