Vergaderingen

Het Wijkplatform Schilderskwartier vergadert eenmaal per 2 maanden in het wijkgebouw De Plint. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. De zaal is open vanaf ca. 19:45, de vergadering zelf duurt van 20:00 tot uiterlijk 22:00 uur.
In dit vergaderschema zijn niet alleen de reguliere vergaderingen, maar ook de zogenaamde evenementen ingepland.

Het actuele vergaderschema is:

Datum Soort Agenda Notulen
14 februari 2024
MET Overlegpartners
17 april 2024
MET Overlegpartners
12 juni 2024
MET Overlegpartners
19 juni 2024
SOCIALE WIJKSCHOUW MET Overlegpartners
21 augustus 2024
MET Overlegpartners
September 2024
WIJKFEEST
16 oktober 2024
MET Overlegpartners
23 oktober 2024
Koeiemart
18 december 2024
MET Overlegpartners