Agenda woensdag 12 juni 2024

Datum 12 juni 2024
Aanvang 20:00 uur
Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A
Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners
 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag vergadering  17 april 2024
 3. Mededelingen
  1. “Sociale Wijkschouw” – zie ook dit bericht
  2. Wijkfeest 28 september: bemensing “wijkplatformstand”
 4. Van en voor de Wijkagent
 5. Reprise Houtstook Schilderskwartier 
 6. Renovatie Winkelcentrum Tournoysveld
  1. Stand van zaken
  2. Wat kan het Wijkplatform betekenen
 7.  Gemeentebeleidsmonitor Leefbaarheid & Veiligheid 2023
 8. Afscheid Carol / stand van zaken nieuwe secretaris
 9. Rondvraag
 10. Sluiting