Agenda woensdag 17 april 2024

Datum 17 april 2024
Aanvang 20:00 uur
Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A
Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners
  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Verslag vergadering  14 februari 2024
  3. Mededelingen
  4. Van en voor de Wijkagent
  5. Hotspot Houtstook Schilderskwartier – Ineke Burger
  6. “Sociale” Wijkschouw
  7. Rondvraag
  8. Sluiting