Agenda woensdag 14 februari 2024

Datum 14 februari 2024
Aanvang 20:00 uur
Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A
Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners
 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag vergadering  20 december 2023
 3. Mededelingen
  1. Warmte-transitie gemeente Woerden
  2. Nieuwe wijkwethouder: Roy Luca
  3. Secretaris Wijkplatform
 4. Van en voor de Wijkagent
 5. Themabijeenkomst: “Omzien naar elkaar”
 6. Ontwikkeling Woonvisie Woerden
 7. Resultaat prijsvraag Banner Tournoysveld
 8. Rondvraag
 9. Sluiting