Agenda woensdag 20 december 2023

Datum 20 december 2023
Aanvang 20:00 uur
Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A
Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners
  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Verslag vergadering 18 oktober 2023
  3. Mededelingen
  4. Van en voor de Wijkagent
  5. Stand van zaken Renovatie Tournoysveld
  6. Rondvraag
  7. Sluiting