Agenda woensdag 17 mei 2023

Datum 17 mei 2023
Aanvang 20:00 uur
Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A
Samenstelling De vergadering is ZONDER overlegpartners
  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Verslag vorige vergadering
  3. Mededelingen
  4. Van en voor de Wijkagent
  5. Reflectie functioneren Wijkplatform
  6. Rondvraag
  7. Sluiting