Meewerken aan de Wijkagenda

Eind 2016 heeft het Wijkplatform een enquête gehouden om de onderwerpen te kunnen vaststellen voor de Wijkagenda 2017-2018. Hiermee willen we de komende twee jaar extra aandacht schenken aan verbeteringen in de wijk Schilderskwartier. Dit willen we bereiken door in werkgroepen aan de gang te gaan met ideeën en initiatieven.

Dit zijn de verschillende werkgroepen:
1: Voorzieningen
Werktitel: Stimulering ontmoetingen/voorzieningen voor alle leeftijden
2: Veiligheid
Werktitel: Werkgroep bewoners / handhavers (bevordering van gedragsverandering t.b.v. veiligheid)
3. Milieu
Werktitel: Schilderskwartier schoon
4. Openbare Ruimte
Werktitel: Grijs en groen in het Schilderskwartier
5. Sociale Samenhang
Werktitel: Stimulering Zorg voor Elkaar

Bij de ingevulde enquête zijn veel extra suggesties gedaan, die kunnen dienen als inspiratiebron voor de werkgroepen. Heb je zelf ideeën of interesse om mee te doen met één van de werkgroepen, stuur dan een email naar: wpfskw@live.nl en geef je op.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *