Wijkagenda 2017-2018 vastgesteld

Op 25 januari 2017 is in een bijzondere vergadering van het Wijkplatform Schilderskwartier de Wijkagenda 2017-2018 vastgesteld. De inspiratie voor de onderwerpen zijn de uitslagen van de enquete, die tussen 14 december en 8 januari door de wijkbewoners is ingevuld.
In de enquete kon per thema gekozen worden welke twee onderwerpen van een thema de meeste aandacht verdienen. Daarnaast was ruimte om “vergeten schatten” nog aan te melden en suggesties te doen voor uitwerking.
De enquete is beantwoord door 170 respondenten die naast hun keuzes nog eens zo’n 90 aanvullende opmerkingen of suggesties opleverden. Hiermee zijn vijf groepjes aan de slag gegaan om hieruit per thema één onderwerp met bijbehorende context te bedenken.

De Wijkagenda 2017-2018 is hiermee als volgt vastgesteld:

1. Stimulering ontmoeting alle leeftijden
2. Werkgroep bewoners / handhavers
3. Schilderskwartier schoon
4. Grijs en groen in de wijk
5. Stimulering Zorg voor Elkaar
Met deze werktitels gaat het Wijkplatform aan de slag om in de volgende vergadering hiervoor werkgroepen te formeren die met het onderwerp aan de gang gaan.
Wethouder Ivo ten Hagen constateert, dat er veel initiatieven kunnen worden ontplooid door bewoners zelf. Maar ook zijn er verbeteringen en praktische zaken, die de gemeente kan oppakken. Het zal niet altijd noodzakelijk zijn om dit via de politiek te laten lopen.
Voorzitter Theo Streng is ook blij met het resultaat: het geeft een goede focus op langere termijn. Ook brengt hij een oud gezegde in herinnering: Beter een goede buur …

Een volledig verslag van de vergadering treft u aan bij de notulen, de presentatie plus gedane suggesties vindt u hier.