Komt u ook naar de Wijkagenda ?

De resultaten van de enquête over onze Wijkagenda 2017-2018 zijn inmiddels bekend en die willen we graag met u delen !

Waar ging het ook alweer over ? Het Wijkplatform hanteert de Wijkagenda om bepaalde onderwerpen steeds weer aan de orde te stellen om zodoende maatregelen voor verbetering te bewerkstelligen. Vanaf 14 december tot en met 8 januari is iedereen in staat gesteld om online middels een enquête aan te geven welke onderwerpen de meeste aandacht nodig hebben. Een groot aantal wijkbewoners heeft de enquête ingevuld, waarmee de basis is gelegd voor de Wijkagenda 2017-2018. Ik nodig u hierbij van harte uit voor de vergadering van 25 januari 2017 om 20:00 uur in De Plint. Daar willen we de resultaten van de enquête aan u presenteren en met u bespreken, waarna we gezamenlijk beslissen welke onderwerpen op de Wijkagenda 2017-2018 komen te staan.

Niet vergeten: woensdag 25 januari 2017 om 20:00 uur in De Plint.