D66 Woerden

Voor kleurrijk leven

Woerden: een gemeente waar iedereen met plezier kan wonen, werken, leren en leven! Daarvoor blijft D66 zich inzetten. Met een gemeente waar de menselijke maat uitgangspunt is en iedere euro goed wordt besteed. Net als in de afgelopen jaren gaat D66 de komende raadsperiode weer aan de slag: positief, verbindend én oplossingsgericht.
Wij willen bestaande bouwplannen sneller tot uitvoering brengen. Dan komt er doorstroming en vindt iedereen een passende woning.
Bereikbaarheid en verkeersveiligheid is belangrijk voor de leefbaarheid. We nemen maatregelen om de doorstroming van verkeer te verbeteren en we stimuleren het gebruik van de fiets en het OV.

De prioriteiten voor het Schilderskwartier:

  1. De leefbaarheid in de wijk verbeteren en overlast aanpakken.
  2. Samen met de bewoners de inrichting van de buitenruimte verbeteren.

De komende jaren zijn cruciaal voor ons klimaat en onze toekomst. Daarom kiest D66 er met hart en ziel voor om méér te doen dan ons best. De gemeente geeft het goede voorbeeld, met het verduurzamen van hun eigen gebouwen.We willen inwoners actief betrekken en support geven bij het verduurzamen van hun wijk. We stimuleren energiecoöperaties, waarin inwoners en ondernemers deelnemen en zeggenschap krijgen in lokale projecten.

Groene wijken en goed onderhoud van de openbare ruimte zijn belangrijk. Daarvoor gaan wij ons inspannen. Net als voor duurzame straatverlichting een goede inrichting van de buitenruimte als bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid.

Alle kinderen moeten een kansrijke start krijgen. Iedereen kan meedoen, ook als het even tegenzit. Dankzij D66 hebben alle leerlingen van de basisschool de afgelopen jaren passend onderwijs kunnen volgen binnen onze gemeente. Zo blijven zij in de buurt wonen van hun klasgenootjes, en dat willen we zo houden!

Sport en cultuur zijn hét bindmiddel voor de samenleving. We ontmoeten elkaar binnen een actief verenigingsleven en in de Plint. De nieuw aangenomen cultuurmakelaar gaat de brede cultuur en bestaande verenigingen actief ondersteunen. We willen een toegankelijk sport- en beweegaanbod dichtbij huis, een zwembad en voldoende speeltuinen en trapveldjes. Cultuur en sport geven ons leven immers kleur!

Laat iedereen vrij en niemand vallen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *