Progressief Woerden

Energietransitie
Omdat veel woningen in het Schilderskwartier van oudere datum en slecht geïsoleerd zijn, moet de komende jaren in deze wijk met voorrang aan isolatie gewerkt worden. De gemeente benut maximaal haar mogelijkheden om de bewoners hierbij te helpen door het uitbreiden van de mogelijkheid om energieadviezen te krijgen, de kosten daarvan te compenseren en informatie te geven over subsidiemogelijkheden voor isolatie. Vooral inwoners met een smalle beurs moeten hierbij ondersteund worden. De volgende stap is van het aardgas afstappen. Inwoners die deze stap individueel of collectief willen zetten worden daarbij actief ondersteund door de gemeente, conform de Warmtevisie Woerden 2021.

Wonen
Ook in het Schilderskwartier moet iedereen met plezier kunnen wonen. Voorrang in deze wijk hebben jongeren (starters) en mensen met een laag inkomen. In overleg met de woningcorporaties bevordert de gemeente actief dat dit voor huurders ook gaat gebeuren en dat onnodig leegstaande woningen worden bewoond gaan worden. Hiermee wordt tevens een bijdrage geleverd aan een wenselijke verjonging en het veelkleurig houden van de wijk.

Verkeer
Wij geloven niet in de keuze voor de Rembrandtbrug die onze gemeenschap veel te veel geld kost en bovendien verschuift de verkeersdrukte alleen maar van de Rembrandtlaan/Boerendijk naar de Hollandbaan, waar al sprake is van geluidsoverlast. De nieuwe inrichting van het kruispunt Boerendijk/Hoge Rijndijk zorgt met zijn (slecht afgestelde) stoplichten voor nieuwe opstoppingen. Met goede burgerparticipatie vanuit de wijkbewoners onderzoekt de gemeente nieuwe mogelijkheden voor een goede verkeersdoorstroming op de hoofdroutes door de wijk. In alle gevallen moeten fietsers en voetgangers zich veilig kunnen bewegen in de wijk en waar het even kan voorrang krijgen.

Iedereen doet mee
Er is veel te weinig te doen voor jongeren. Daarom gaan we daar echt meer voor organiseren. Als het gaat om overlast geloven wij in de inzet van buurtwerk liever dan extra hard optreden. We willen veel meer activiteiten voor iedereen in bijvoorbeeld in het wijkcentrum De Plint. Dit helpt om elkaar meer te ontmoeten en de sociale samenhang te vergroten. Dit kan ook een positief effect hebben op het gevoel van veiligheid. Het wijkplatform is daarvoor een belangrijke meedenkpartner.

Groen
Het Schilderskwartier is gelukkig best al een groene wijk, maar dat willen we wel zo houden. Voor iedere gekapte boom komt er een nieuwe. Groen in de vorm van struiken en bloemen die voor dieren (insecten) belangrijk zijn willen we ook in onze wijk. Op verschillende plekken in de wijk kan er ook best wat meer kleur in de vorm van bloeiende bermen komen. Met het Wijkplatform Schilderskwartier kan hierover worden overlegd. Iniatieven van bewoners om samen groen aan te leggen en te onderhouden worden gestimuleerd en ondersteund.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *