CDA Woerden

Hier zet het CDA Woerden zich voor in.
Het Schilderskwartier is een mooie, levendige woonwijk. De kracht en kwaliteit van de wijk willen wij komende jaren behouden en verder versterken. Er zijn ook knelpunten. Daar willen we samen met inwoners en het wijkplatform mee aan de slag.

 1. Versterken van de leefbaarheid in de wijk
  Het winkelcentrum, de scholen, kerk en het wijkcentrum de Plint vormen het hart van de wijk. Als CDA willen we dit hart in de komende jaren verder versterken als ontmoetingsplaats. Het winkelcentrum is al wat ouder, we willen met de eigenaren een plan maken hoe het Tournoysveld vernieuwd kan worden voor de toekomst.
 2. Verder werken aan het oplossen van het verkeersvraagstuk
  Nadat er al meer dan 30 jaar over werd gepraat is besloten aan de westkant van het Schilderskwartier een extra brug over de Oude Rijn aan te leggen. In overleg met bewoners en het wijkplatform heeft de gemeenteraad besloten de Rembrandtbrug aan te leggen. Deze brug vermindert de verkeersdruk op de Rembrandtlaan, Joz. Israëlslaan en Boerendijk het meest en zorgt dus voor de meeste leefbaarheid in de wijk. De planvorming en grondaankoop zijn nu in volle gang. Wij zullen komende jaren werken aan de realisatie van deze brug. Hierna kan de Rembrandtlaan fietsveiliger worden ingericht.
 3. Mooi groen, goed onderhouden wegen en een veilige buurt
  Een punt van aandacht voor het CDA Woerden zijn de schoolroutes naar de basisscholen en het Kalsbeekcollege. Kinderen moeten veilig kunnen oversteken en hun weg vinden naar school. Die routes willen we daarom verbeteren. Ook willen we de snelheid van auto’s in de wijk beperken tot 30km/u.
  Rondom het winkelcentrum is regelmatig overlast. We willen dat de gemeente dit in de gaten blijft houden en indien nodig stevig optreedt, bijvoorbeeld met de inzet van cameratoezicht.

Job van Meijeren (lijsttrekker)
Vera Streng (nummer 2 op de lijst, wijkbewoner)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *