Woerden&Democratie

Het roer moet om!
Vier jaar lang zijn inwoners van Woerden onvoldoende bij hun gemeente betrokken door de coalitie van CDA, CU/SGP, D66 en Lijst van der Does. Vele projecten werden inwoners ondoordacht door de strot geduwd. Renovatie van de Oostdam, de Boerendijk en het veelbesproken parkeerbeleid zijn enkele voorbeelden. Er werd inwoners een nieuw parkeerplan voor de binnenstad opgelegd. Bouwprojecten kwamen niet van de grond vanwege slecht overleg tussen gemeente en omwonenden en ondertussen liepen de schulden van de gemeente torenhoog op. Daarnaast stegen de lokale belastingen en heffingen. Gelukkig wisten we de prachtige kastanjebomen aan het Exercitieterrein te redden en werd het dagtarief van 20 euro voor parkeren teruggedraaid. Jammer genoeg hebben vele andere mooie grote bomen het de afgelopen jaren in de gemeente Woerden niet gered.

Woerden&Democratie is een nieuwe politieke partij die niet gemakkelijk in één hokje te plaatsen is. Veel nieuwe partijen richten zich op enkele doelen of op een beperkte doelgroep. Wij hechten vooral veel waarde aan wat inwoners belangrijk vinden. Woerden&Democratie is er voor alle inwoners die de gemeente Woerden en haar huidige kleinschaligheid willen behouden. Onze focus ligt op meer lokale inspraak voor alle inwoners. Bij onze doelstellingen horen een aantal kernwaarden waar wij altijd op kunnen terugvallen. Hierdoor kunnen we voor ieder probleem een goede, gepaste en vooral Woerdense oplossing vinden. Deze negen kernwaarden zijn: Democratisch, Lokaal, Kleinschalig, Financieel bewust, Mensen, Normen en waarden, Luisteren, Realistisch en Ambachtelijk.

Onze hoofdthema’s:

Woerden moet Woerdens blijven. Onze gemeente heeft nog een heerlijke kleinschalige plattelandsmentaliteit. Die koesteren we en willen we behouden. Geen extreme hoogbouw of megawindturbines en we willen geen buitenwijk van Utrecht worden. Ons kent ons!

We zullen inwoners meer bij besluitvorming betrekken. De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Naar goede plannen van inwoners wordt geluisterd en daar wordt écht wat mee gedaan. Over belangrijke zaken willen we af en toe een referendum houden. We zullen aan inwoners goed uitleggen waarom bepaalde besluiten genomen moeten worden en gebruiken hun adviezen.

We stoppen met grote dure megalomane projecten die het CV van wethouders en ambtenaren op moeten fleuren. Daarvoor in de plaats zetten we in op veel kleine projecten, zoals onderhoud in uw buurt, bijvoorbeeld aan plantsoenen, stoepen of lantaarnpalen en armoedebestrijding. We houden het winkelcentrum veilig, desnoods door preventief weer camera’s te plaatsen. We stimuleren de veiligheid op de Rembrandtlaan. Tenslotte blijven we waakzaam op het grondwaterpeil. De houten palen moeten nat blijven. Kortom Woerden&Democratie is er voor iedereen. Wij komen op voor uw belangen en het roer moet om!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *