Zakpaal ‘s-Gravensloot geplaatst

Op 20 april is de zakpaal op de ‘s-Gravensloot in werking gesteld door wethouder Margot Stolk. Al lange tijd zijn hardrijders de bewoners een doorn in het oog, het inrijverbod voor niet- bestemmingsverkeer tijdens de spitsuren wordt massaal genegeerd.
Aanvankelijk kozen de bewoners voor een volledige afsluiting, 7 dagen per week. Echter, andere wijkbewoners hadden hier problemen mee en maakten bezwaar via de Wijkplatforms. Het compromis is geworden, dat de status quo – geen doorgaand verkeer tijdens de spitsuren – nu wordt afgedwongen met de zakpalen.

Bestemmingsverkeer en hulpdiensten beschikken over transponders om de doorgang zonodig te forceren.
De zakpalen zijn geplaatst even na de kruising met de Nieuwendijk, zodat verkeer vanuit het Schilderskwartier alsnog kan afbuigen. Tijdens de eerste dagen – 21 april en op 8 en 9 mei – zijn verkeersregelaars aanwezig bij de Nieuwendijk en bij de Kruipin. Ondanks de bebording zal het voorkomen dat automobilisten deze niet hebben gelezen, de verkeersregelaars geven dan een toelichting.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *