Vergadering 22 maart

Sinds het najaar van 2022 hebben wij speerpunten gedefinieerd. Deze ontstonden uit de behoefte om minder reactief te handelen op incidenten. We zijn immers voor en door wijkbewoners opgericht om het Schilderskwartier een mooie en fijne wijk te houden. En daar past een pro-actieve houding bij.

Waar gaat het om ?

Tijdens een eerste vergadering zijn wensen geïnventariseerd, die hebben geleid tot een definitie van de speerpunten:

  1. Meer wijkbewoners betrekken bij wijk en wijkplatform
  2. Aandacht voor een zorgzame samenleving
  3. Aandacht voor jongeren
  4. Renovatie Tournoysveld en centrum van de wijk
  5. Gerichte samenwerking/verbinding met overlegpartners
  6. Veiligheid en veiligheidsbeleving

Hierna wordt een speerpunt verder ontleed. In kleinere groepjes wordt het onderwerp besproken, waarbij wordt gekeken welke acties kunnen worden ondernomen om het speerpunt te realiseren. De bedoeling is om aan een werkgroep concrete handvatten te bieden om een en ander in gang te zetten.

In de vergadering van 22 maart staat het speerpunt Veiligheid en veiligheidsbeleving op de agenda.

Ligt dit onderwerp u ook na aan het hart ? Wees dan welkom op 22 maart in De Plint en praat met ons mee over dit onderwerp. U kunt u ook aanmelden om in een nog op te richten werkgroep Veiligheid. Maak daarvoor gebruik van ons contactformulier.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *