Input voor Warmtevisie

Input gevraagd van inwoners en ondernemers over energie besparen en duurzaam verwarmen in gemeente Woerden.
College Woerden vraagt input van de samenleving voor de ‘Warmtevisie Woerden’

Inwoners en ondernemers in gemeente Woerden kunnen vanaf 10 maart input geven voor de Warmtevisie Woerden. Dit is een plan om in heel gemeente Woerden energie te besparen en huizen en gebouwen duurzaam te verwarmen. De gemeente wil graag van inwoners weten wat zij belangrijk en nodig vinden om hiermee aan de slag te gaan. Betaalbaar, haalbaar en de tijd nemen zijn hierbij belangrijk. Inwoners en ondernemers kunnen op verschillende manieren meepraten en via een speciale website ideeën en reacties inbrengen. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad naar verwachting eind 2021 over de Warmtevisie.

Iedereen wil warm wonen en werken. In Nederland worden veel huizen en gebouwen verwarmd met aardgas. Bij het opwekken van warmte uit aardgas komt veel CO2 vrij. CO2 verzamelt zich in de lucht en warmt de aarde op. Dit heeft grote gevolgen voor het klimaat, bijvoorbeeld hitte en wateroverlast. Daarom maken alle Nederlandse gemeenten plannen om minder CO2 uit te stoten. De gemeente Woerden is daarom in 2020 begonnen met een Afwegingskader over het opwekken van duurzame elektriciteit, bijvoorbeeld met zonnevelden en windmolens. In 2021 wil de gemeente ook een Warmtevisie maken over energie besparen en duurzaam verwarmen.

Wat komt er in de Warmtevisie?
De Warmtevisie is een plan om in de hele gemeente energie te besparen en te zoeken naar mogelijkheden om gebouwen en woningen duurzaam te verwarmen. Betaalbaar, haalbaar en de tijd nemen is hierbij belangrijk. Er wordt in het plan onder andere gekeken hoe woningen en gebouwen energie kunnen besparen. Ook beschrijft de Warmtevisie welke duurzame warmtebronnen ingezet kunnen worden als alternatief voor aardgas. De gemeente wil ook graag van inwoners en ondernemers weten wat zij belangrijk vinden en nodig hebben om met energie besparen en duurzaam verwarmen aan de slag te gaan.

Hoe kunt u input geven en meepraten
Vanaf 10 maart zijn er verschillende manieren om mee te praten over de Warmtevisie. De activiteiten zullen door de coronamaatregelen in ieder geval tot de zomer online plaatsvinden. Daarom heeft de gemeente een speciale website gemaakt: https://warmwoerden.inbeeld.app. Hier staat meer informatie en hier zullen ook technische analyses en relevante onderzoeken verschijnen.

Op de website kunnen inwoners en ondernemers tot de zomer reacties en ideeën kwijt. Ook kunnen inwoners en ondernemers zich aanmelden voor vragenuurtjes en meedenkgroepen. De meedenkgroepen worden georganiseerd in april en mei. In deze groepen wil de gemeente verder praten over de ideeën die op https://warmwoerden.inbeeld.app zijn achtergelaten.

Wat kunt u zelf doen
Iedereen wil prettig wonen, werken en leven. Daarom is het belangrijk klimaatverandering af te remmen door zuinig met energie om te gaan en duurzaam te verwarmen. Samen maken we Woerden duurzaam. Niet alles hoeft tegelijk. Het is wel belangrijk dat iedereen doet wat hij kan voor een duurzame toekomst. Bekijk stap voor stap wat u kunt doen. U kunt in uw eigen huis al beginnen, bijvoorbeeld door de verwarming lager te zetten of te isoleren. Wilt u aan de slag met energiezuinig wonen? Vanwege het klimaat, uw energierekening of uw wooncomfort. Kijk op het energieloket www.jouwhuisslimmer.nl voor bespaartips en energiebesparende maatregelen.

Ook ondersteunt de gemeente onafhankelijke initiatieven van inwoners die andere inwoners helpen en inspireren bij het energiezuiniger maken van hun woning. Zo werken we samen aan een duurzame gemeente waarbij betaalbaarheid en haalbaarheid voorop staat.

Vervolg
Na de zomer gaat de gemeente op basis van de input uit de samenleving en technische informatie de Warmtevisie Woerden schrijven. De gemeenteraad neemt waarschijnlijk eind 2021 een besluit over de Warmtevisie, waarbij inspraak mogelijk is voor inwoners.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *