Eén reactieperiode Afwegingskader

In afwijking van eerdere berichtgeving volgt er voor inwoners en belangstellenden nog één keer gelegenheid tot het geven van een mening over het concept-Afwegingskader. Vanaf ca. half maart tot half april is het mogelijk om een schriftelijke reactie te sturen op de bijgewerkte versie. Hierin zijn alle reacties van het hele participatietraject meegenomen.

Van twee naar één besluitvormingsmoment
Oorspronkelijk wilde het college het besluitvormingsproces van de raad opdelen in twee stappen met nog twee reactiemomenten. Om meerdere redenen heeft het college besloten daar van af te zien. Het bleek lastig om het proces te splitsen in een deel met hoofdlijnen en deel met de mogelijke locaties. En met het uitgebreide en zorgvuldig doorlopen participatietraject hebben alle inwoners ruim de gelegenheid gehad te reageren.

Laatste schriftelijke reactieronde
Deze wijziging betekent dat er nu nog één schriftelijke reactieronde zal plaatsvinden, naar verwachting van 17 maart tot 16 april. Tegelijkertijd zullen ook de GGD, de Omgevingsdienst Regio Utrecht, de Veiligheidsregio Utrecht en de commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed hun advies formuleren, en zal er een juridische toets plaatsvinden. Tot eind april worden schriftelijke vragen beantwoord en verwerkt. Daarna neemt de raad in juni/juli 2021 een besluit over het concept-Afwegingskader.

Hoe kunt u reageren op het Afwegingskader
Meer informatie over hoe u schriftelijk kunt reageren leest u te zijner tijd in een volgende nieuwsbrief. Ook kunt u die informatie dan vinden op www.woerden.nl/duurzameopwek. Hier vindt u ook informatie over het doorlopen traject tot nu toe.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *