Agenda

Agenda woensdag 12 juni 2024

Datum 12 juni 2024 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners Opening en vaststellen agenda Verslag vergadering  17 april 2024 Mededelingen “Sociale Wijkschouw” – zie ook dit bericht Wijkfeest 28 september: bemensing “wijkplatformstand” Van en voor de Wijkagent Reprise Houtstook Schilderskwartier  Renovatie Winkelcentrum Tournoysveld Stand van zaken Wat […]

Agenda woensdag 12 juni 2024 Meer lezen »

Agenda woensdag 17 april 2024

Datum 17 april 2024 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners Opening en vaststellen agenda Verslag vergadering  14 februari 2024 Mededelingen Van en voor de Wijkagent Hotspot Houtstook Schilderskwartier – Ineke Burger “Sociale” Wijkschouw Rondvraag Sluiting

Agenda woensdag 17 april 2024 Meer lezen »

Agenda woensdag 14 februari 2024

Datum 14 februari 2024 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners Opening en vaststellen agenda Verslag vergadering  20 december 2023 Mededelingen Warmte-transitie gemeente Woerden Nieuwe wijkwethouder: Roy Luca Secretaris Wijkplatform Van en voor de Wijkagent Themabijeenkomst: “Omzien naar elkaar” Ontwikkeling Woonvisie Woerden Resultaat prijsvraag Banner Tournoysveld Rondvraag

Agenda woensdag 14 februari 2024 Meer lezen »

Agenda woensdag 18 oktober 2023

Datum 18 oktober 2023 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners Opening en vaststellen agenda Verslag vergadering 23 augustus 2023 Mededelingen: Winkelcentrum Tournoysveld Renovatie “Dienstencentrum” Overleg met Cazas Overleg gemeente “Sociale Cohesie” Introductie nieuwe wijkambtenaar: Ilse Konings Van en voor de Wijkagent Evaluatie Wijkfeest 9 september 2023

Agenda woensdag 18 oktober 2023 Meer lezen »

Agenda woensdag 17 mei 2023

Datum 17 mei 2023 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is ZONDER overlegpartners Opening en vaststellen agenda Verslag vorige vergadering Mededelingen Van en voor de Wijkagent Reflectie functioneren Wijkplatform Rondvraag Sluiting

Agenda woensdag 17 mei 2023 Meer lezen »

Agenda woensdag 19 april 2023

Datum 19 april 2023 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners Opening en vaststellen agenda Verslag vorige vergadering Mededelingen Financieel verslag over 2022 Terugkoppeling Veiligheidsproject Van en voor de Wijkagent Voorbereiding Wijkschouw  Rondvraag Sluiting

Agenda woensdag 19 april 2023 Meer lezen »

Agenda woensdag 22 maart 2023

Datum 22 maart 2023 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is ZONDER overlegpartners Opening en vaststellen agenda Mededelingen Reflectie over Speerpunt 2, Aandacht voor zorgzame samenleving Bespreking Speerpunt 6: Veiligheid en veiligheidsbeleving Sluiting

Agenda woensdag 22 maart 2023 Meer lezen »

Agenda woensdag 22 februari 2023

Datum 22 februari 2023 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners Opening en vaststellen agenda Mededelingen Introductie nieuwe Wijkagent, Stefan van Wijk Van en Voor de Wijkagent Voortgang Speerpunten (Nieuwe) Bewoners betrekken bij de wijk Social Media Jongeren  Zorgzame samenleving Rondvraag Sluiting

Agenda woensdag 22 februari 2023 Meer lezen »