Agenda

Agenda woensdag 17 mei 2023

Datum 17 mei 2023 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is ZONDER overlegpartners Opening en vaststellen agenda Verslag vorige vergadering Mededelingen Van en voor de Wijkagent Reflectie functioneren Wijkplatform Rondvraag Sluiting

Agenda woensdag 19 april 2023

Datum 19 april 2023 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners Opening en vaststellen agenda Verslag vorige vergadering Mededelingen Financieel verslag over 2022 Terugkoppeling Veiligheidsproject Van en voor de Wijkagent Voorbereiding Wijkschouw  Rondvraag Sluiting

Agenda woensdag 22 maart 2023

Datum 22 maart 2023 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is ZONDER overlegpartners Opening en vaststellen agenda Mededelingen Reflectie over Speerpunt 2, Aandacht voor zorgzame samenleving Bespreking Speerpunt 6: Veiligheid en veiligheidsbeleving Sluiting

Agenda woensdag 22 februari 2023

Datum 22 februari 2023 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners Opening en vaststellen agenda Mededelingen Introductie nieuwe Wijkagent, Stefan van Wijk Van en Voor de Wijkagent Voortgang Speerpunten (Nieuwe) Bewoners betrekken bij de wijk Social Media Jongeren  Zorgzame samenleving Rondvraag Sluiting

Agenda woensdag 18 januari 2023

Datum 18 januari 2023 Aanvang 20:00 uur Locatie de Kruiskerk, ingang Jozef Israëlslaan Samenstelling De vergadering is ZONDER overlegpartners Opening en vaststellen agenda Mededelingen Reflectie over Speerpunt 3, Aandacht voor jongeren Logeerhuis Bredius door Jolanda van der Spiegel Bespreking Speerpunt 2: Aandacht voor een zorgzame samenleving Sluiting

Agenda woensdag 14 december 2022

Datum 14 december 2022 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is ZONDER overlegpartners Opening en vaststellen agenda Mededelingen Bespreking Speerpunt 3: Aandacht voor jongeren Sluiting

Agenda woensdag 16 november 2022

Datum 16 november 2022 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners Opening en vaststellen agenda Mededelingen Verslag vorige vergadering / Aktiepunten Verslag 21 september 2022 Verslag 19 oktober 2022 Introductie Lennart Snaak – GroenWest Van en voor de wijkagent Winkelcentrum Tournoysveld Bijeenkomst voorzitters Wijkplatforms Reflectie Speerpunt 1  …

Agenda woensdag 16 november 2022 Lees meer »

Agenda woensdag 19 oktober 2022

Datum 19 oktober 2022 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is ZONDER overlegpartners Opening en vaststellen agenda Mededelingen Verslag vorige vergadering / Aktiepunten Bespreking Speerpunt 1 (zie bijlage) Sluiting

Agenda woensdag 21 september 2022

Datum 21 september 2022 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners Opening en vaststellen agenda Mededelingen Verslag vorige vergadering / Aktiepunten Van en Voor de Wijkagent Wijkfeest 2022 Verkeerssituatie Rembrandtlaan Speerpunten Wijkplatform, zie Bijlage Rondvraag Sluiting

Agenda woensdag 24 augustus 2022

Datum 24 augustus 2022 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is zonder overlegpartners Opening en vaststellen agenda Mededelingen Verslag vorige vergadering / Aktiepunten Van en Voor de Wijkagent Stand van zaken Tournoysveld  Stand van zaken De Plint Wijkfeest 2022 Speerpunten Wijkplatform Rondvraag Sluiting