Agenda

Agenda woensdag 18 mei 2022

Datum  18 mei 2022 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is zonder overlegpartners Opening en vaststellen agenda Verslag vorige vergadering / Aktiepunten Van en Voor de Wijkagent Stand van zaken Tournoysveld  Stand van zaken Rembrandtbrug Wijkfeest 2022 Wijkschouw in juni 2022 Rondvraag Sluiting

Agenda woensdag 20 april 2022

Datum  20 april 2022 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners Opening en vaststellen agenda Verslag vorige vergadering / Aktiepunten Van en Voor de Wijkagent Lia Noorthoek / de Ontmoeting : plannen Rembrandtlaan 2  Stand van zaken De Plint Wijkschouw in juni 2022 Visie Schilderskwartier Rondvraag Sluiting

Agenda woensdag 23 maart 2022

Datum  23 maart 2022 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners Opening en vaststellen agenda Even bijpraten / mededelingen Onze nieuwe wijkwethouder: Ivar Dekkinga Van en Voor de Wijkagent Lia Noorthoek / de Ontmoeting : plannen Rembrandtlaan 2  Monitor Leefbaarheid en Veiligheid (samenvatting) Eindrapport Monitor Vragen-antwoorden van …

Agenda woensdag 23 maart 2022 Lees verder »

Agenda woensdag 17 november 2021

Datum  17 november 2021 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners Opening en vaststellen agenda Verslag vorige vergadering (22 september 2022) / Aktiepunten Punten van en voor de Wijkagent Terugblik op het Jubileum Lia Noorthoek: plannen Rembrandtlaan 2 Thuishaven Vergaderschema 2022 / Politieke avond Rondvraag Sluiting

Agenda woensdag 16 september 2020

Datum  16 september 2020 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners Opening en vaststellen agenda Verslag vorige vergadering (19 februari 2020) / Aktiepunten Introductie nieuwe wijkwethouder: Arthur Bolderdijk Punten van en voor de Wijkagent Terugkoppeling Werkgroepen: Grijs & Groen SamenZijn – SamenDoen / De Plint Buurtwerk – …

Agenda woensdag 16 september 2020 Lees verder »

Agenda woensdag 18 maart 2020

Datum  18 maart 2020 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners Opening en vaststellen agenda Verslag vorige vergadering (19 februari 2020) / Aktiepunten Mededelingen / Ingekomen post Punten van en voor de Wijkagent Introductie Ingmar Elias Buurt Veiligheids Team (BVT) – Gemeente 25-jarig jubileum – Mia Maijenburg …

Agenda woensdag 18 maart 2020 Lees verder »

Agenda 19 februari 2020

Datum  19 februari 2020 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is ZONDER overlegpartners Opening en vaststellen agenda Verslag vorige vergadering (22 januari 2020) / Aktiepunten Mededelingen / Ingekomen post: Werkzaamheden Boerendijk Punten van en voor de Wijkagent Introductie Inger van Dijk, buurtverbinder Brainstorm over de Wijkschouw Brainstorm 25-jarig jubileum …

Agenda 19 februari 2020 Lees verder »

Agenda woensdag 22 januari 2020

Datum  22 januari 2020 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners Opening en vaststellen agenda Verslag vorige vergadering (18 december 2019) / Aktiepunten Mededelingen / Ingekomen post: Update Optrommelen Energie-update Punten van en voor de Wijkagent Brainstorm 25-jarig jubileum – Mia Maijenburg Gebiedsgericht werken, zie Raadsinformatiebrief Stand …

Agenda woensdag 22 januari 2020 Lees verder »

Agenda 18 december 2019

Datum  18 december 2019 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is ZONDER overlegpartners Opening en vaststellen agenda Verslag vorige vergadering (20 november 2019) / Aktiepunten Mededelingen / Ingekomen post: Aanpak Oudejaarsviering door Gemeente Punten van en voor de Wijkagent De Wijkkrant Evaluatie Wijkfeest 2019 Brainstorm 25-jarig jubileum – Mia …

Agenda 18 december 2019 Lees verder »

Agenda 20 november 2019

Datum  20 november 2019 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners Opening en vaststellen agenda Verslag vorige vergadering (16 oktober 2019) / Aktiepunten Mededelingen / Ingekomen post: Haagbeuk Wijkkrant Uitnodiging Startavond Sportakkoord Punten van en voor de Wijkagent Het nieuwe Meldingensysteem – Monique Pels Evaluatie Wijkfeest 2019 …

Agenda 20 november 2019 Lees verder »