Agenda

Agenda woensdag 18 januari 2023

Datum 18 januari 2023 Aanvang 20:00 uur Locatie de Kruiskerk, ingang Jozef Israëlslaan Samenstelling De vergadering is ZONDER overlegpartners Opening en vaststellen agenda Mededelingen Reflectie over Speerpunt 3, Aandacht voor jongeren Logeerhuis Bredius door Jolanda van der Spiegel Bespreking Speerpunt 2: Aandacht voor een zorgzame samenleving Sluiting

Agenda woensdag 14 december 2022

Datum 14 december 2022 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is ZONDER overlegpartners Opening en vaststellen agenda Mededelingen Bespreking Speerpunt 3: Aandacht voor jongeren Sluiting

Agenda woensdag 16 november 2022

Datum 16 november 2022 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners Opening en vaststellen agenda Mededelingen Verslag vorige vergadering / Aktiepunten Verslag 21 september 2022 Verslag 19 oktober 2022 Introductie Lennart Snaak – GroenWest Van en voor de wijkagent Winkelcentrum Tournoysveld Bijeenkomst voorzitters Wijkplatforms Reflectie Speerpunt 1  …

Agenda woensdag 16 november 2022 Lees meer »

Agenda woensdag 19 oktober 2022

Datum 19 oktober 2022 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is ZONDER overlegpartners Opening en vaststellen agenda Mededelingen Verslag vorige vergadering / Aktiepunten Bespreking Speerpunt 1 (zie bijlage) Sluiting

Agenda woensdag 21 september 2022

Datum 21 september 2022 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners Opening en vaststellen agenda Mededelingen Verslag vorige vergadering / Aktiepunten Van en Voor de Wijkagent Wijkfeest 2022 Verkeerssituatie Rembrandtlaan Speerpunten Wijkplatform, zie Bijlage Rondvraag Sluiting

Agenda woensdag 24 augustus 2022

Datum 24 augustus 2022 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is zonder overlegpartners Opening en vaststellen agenda Mededelingen Verslag vorige vergadering / Aktiepunten Van en Voor de Wijkagent Stand van zaken Tournoysveld  Stand van zaken De Plint Wijkfeest 2022 Speerpunten Wijkplatform Rondvraag Sluiting

Agenda woensdag 18 mei 2022

Datum  18 mei 2022 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is zonder overlegpartners Opening en vaststellen agenda Verslag vorige vergadering / Aktiepunten Van en Voor de Wijkagent Stand van zaken Tournoysveld  Stand van zaken Rembrandtbrug Wijkfeest 2022 Wijkschouw in juni 2022 Rondvraag Sluiting

Agenda woensdag 20 april 2022

Datum  20 april 2022 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners Opening en vaststellen agenda Verslag vorige vergadering / Aktiepunten Van en Voor de Wijkagent Lia Noorthoek / de Ontmoeting : plannen Rembrandtlaan 2  Stand van zaken De Plint Wijkschouw in juni 2022 Visie Schilderskwartier Rondvraag Sluiting

Agenda woensdag 23 maart 2022

Datum  23 maart 2022 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners Opening en vaststellen agenda Even bijpraten / mededelingen Onze nieuwe wijkwethouder: Ivar Dekkinga Van en Voor de Wijkagent Lia Noorthoek / de Ontmoeting : plannen Rembrandtlaan 2  Monitor Leefbaarheid en Veiligheid (samenvatting) Eindrapport Monitor Vragen-antwoorden van …

Agenda woensdag 23 maart 2022 Lees meer »

Agenda woensdag 17 november 2021

Datum  17 november 2021 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners Opening en vaststellen agenda Verslag vorige vergadering (22 september 2022) / Aktiepunten Punten van en voor de Wijkagent Terugblik op het Jubileum Lia Noorthoek: plannen Rembrandtlaan 2 Thuishaven Vergaderschema 2022 / Politieke avond Rondvraag Sluiting