Agenda woensdag 18 oktober 2023

Datum 18 oktober 2023
Aanvang 20:00 uur
Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A
Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners
 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag vergadering 23 augustus 2023
 3. Mededelingen:
  1. Winkelcentrum Tournoysveld
  2. Renovatie “Dienstencentrum”
  3. Overleg met Cazas
  4. Overleg gemeente “Sociale Cohesie”
 4. Introductie nieuwe wijkambtenaar: Ilse Konings
 5. Van en voor de Wijkagent
 6. Evaluatie Wijkfeest 9 september 2023
 7. Rondvraag
 8. Sluiting