Agenda woensdag 20 april 2022

Datum  20 april 2022
Aanvang 20:00 uur
Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A
Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners
  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Verslag vorige vergadering / Aktiepunten
  3. Van en Voor de Wijkagent
  4. Lia Noorthoek / de Ontmoeting : plannen Rembrandtlaan 2 
  5. Stand van zaken De Plint
  6. Wijkschouw in juni 2022
  7. Visie Schilderskwartier
  8. Rondvraag
  9. Sluiting