Agenda woensdag 18 mei 2022

Datum  18 mei 2022
Aanvang 20:00 uur
Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A
Samenstelling De vergadering is zonder overlegpartners
  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Verslag vorige vergadering / Aktiepunten
  3. Van en Voor de Wijkagent
  4. Stand van zaken Tournoysveld
  5.  Stand van zaken Rembrandtbrug
  6. Wijkfeest 2022
  7. Wijkschouw in juni 2022
  8. Rondvraag
  9. Sluiting