Webinar op 9 september

Online voorlichting Regionale Energiestrategie (RES)
Over windmolens en zonnevelden in de regio

Heel Nederland doet wat om over te gaan op duurzame energie. We besparen energie en gaan af van aardgas. De elektriciteit die we nodig hebben, wekken we duurzaam op. Daken worden benut voor zonnepanelen. En er komen meer windmolens op zee en land.
Om over te gaan op duurzame energie is er meer nodig. In het Klimaatakkoord staat daarom dat regio’s afspraken maken over hoeveel duurzame energie ze opwekken. Dit leggen we vast in de Regionale Energiestrategie (RES). In maart maakte de regio waar gemeente Woerden onder valt haar plannen bekend in de Ontwerp RES. Dit is een inventarisatie van hoeveel er kan worden opgewekt in de gehele regio. Waar dit precies gaat worden opgewekt, is nog niet bekend. Dit komt in de definitieve RES, in het 2e kwartaal van 2021.

Lokaal de invulling bepalen
Het college van gemeente Woerden geeft aan een bijdrage te willen leveren. Daarom zijn we in gesprek met inwoners over welke ideeen en zorgen hierover zijn. Deze input wordt samen met een ruimtelijke, technische en financiële analyse vastgelegd in het ‘Afwegingskader Woerden’. Deze wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Er zijn al enquêtes en (digitale) bijeenkomsten geweest om input op te halen. Momenteel wordt er een concept-Afwegingskader gemaakt. Hier kunt u na de zomer op reageren tijdens nieuwe inloopavonden, informatie hierover volgt.

Wat is de Regionale Energiestrategie (RES)?
Met het Afwegingskader bepaalt gemeente Woerden zelf haar bijdrage aan de RES. Maar wat is de RES nou precies? Wat betekent het voor Woerden? Hoe kunt u meepraten?
Hierover organiseert gemeente Woerden samen met andere gemeenten een online voorlichtingssessie.

Wat Online voorlichting over de RES
Wanneer 9 september 2020 om 19:30 uur
Aanmelden via  www.woerden.nl/duurzameopwek
Meer informatie  www.woerden.nl/duurzameopwek

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *