Corona en buurthuizen

Met de tweede lockdown gaan we weer een volgende fase van de bestrijding van het corona-virus in. De boodschap is eigenlijk wel duidelijk: hoe minder we samen doen, hoe beter het is. Minder onderling contact levert minder besmettingen op.

Dat treft iedereen, maar in het bijzonder kwetsbare mensen. Daarom kunnen de buurthuizen open blijven voor dienstverlening aan kwetsbare personen. Locaties zoals buurthuizen en bibliotheken mogen open zijn voor het bieden van ondersteuning aan kwetsbare personen, inclusief georganiseerde dagbesteding en jongerenwerk.

Kwetsbaar heeft geen vaststaande definitie. Gelukkig snappen we over het algemeen wel dat eenzaamheid, geldproblemen, een verstandelijke of lichamelijke beperking of een klein sociaal netwerk mensen kwetsbaar maken, zeker tijdens een lockdown. Dan weten we vooraf al dat iemand kwetsbaar is. Maar het zal ook voorkomen dat kwetsbaarheid zich pas tijdens de lockdown laat zien: dan is het kopje koffie in het buurthuis of het bezoekje via de kerk misschien het enige waaruit iemand de motivatie haalt om nog uit bed te komen. Hou dus zoveel mogelijk contact met de mensen die normaal gesproken je gebouw of activiteit bezoeken en moedig ze aan om langs te komen als je vermoedt dat het met iemand niet goed gaat. En kijk ook naar nieuwe groepen, zoals scholieren die thuis geen rust kunnen vinden voor bijvoorbeeld huiswerk. Kwetsbaarheid is in deze lockdown dus ook “maatwerk”: iemand van 70+, in goede gezondheid en met een sterk netwerk, is niet per definitie kwetsbaar.

We mogen dagbesteding voor kwetsbare mensen bieden. Dagbesteding wordt georganiseerd voor een besloten groep kwetsbare mensen. Je weet vooraf wie er komen, hoeveel mensen er in totaal komen en je kunt vooraf de gezondheidscheck doen. Het gaat vaak om een groep mensen die elkaar al kennen en steun aan elkaar heeft. Zonder de dagbesteding zou ritme in het dagelijkse leven wegvallen en de dagbesteding is vaak een hoogtepunt in het sociale leven. Ook bij dagbesteding natuurlijk nooit meer mensen in een ruimte dan er veilig in mogen (minimaal 4 m2 per persoon, maximaal 30 per ruimte, maar het liefst zo weinig mogelijk) en altijd minstens 1.5 meter onderlinge afstand.

Wij (in afstemming met de gemeente Woerden) beschouwen een koffie-ochtend voor een vaste groep kwetsbare mensen als dagbesteding (en bij dagbesteding mag een kopje koffie of thee worden geserveerd). Het is georganiseerd, er komt een vaste en bekende groep en het doet er echt toe voor de aanwezigen. Net als een handwerk-groep voor mensen met een verstandelijke beperking, de bingo (zonder inleg, anders mag het echt niet) voor eenzame ouderen of een regelmatige onderlinge-hulp-bijeenkomst. Hou de groepen wel zo klein mogelijk: liever twee keer dagbesteding voor vijf mensen dan eenmaal voor tien. Kijk daarbij ook naar hoe vaak echt noodzakelijk is. Als je doelgroep het redt met een tweewekelijkse bijeenkomst, organiseer dan geen wekelijkse.

We hopen dat we de mogelijkheden die voor buurthuizen beschikbaar zijn zo goed mogelijk in kunnen zetten voor kwetsbare mensen.

We willen u met klem vragen om bij uw doelgroep een vinger aan de pols te houden, regelmatig contact te hebben en/ of een telefooncirkel in gang te zetten en eventuele signalen van eenzaamheid of depressie te delen met ons, met Woerden Wijzer of met Hart voor Woerden.

NaamFunctieWijk(en)/ Dorp/ locatie MailTelefoon
Corinna MitrovitchBuurtverbinderDorpshuis Harmelen Corinna.mitrovitch@buurtwerk.nl0614326526
Jesse KaihatuBuurtverbinderMolenvliet Jesse.kaihatu@buurtwerk.nl  0612386861
Rolf de Jong Projectleider en vragen over coronaKamerik en Zegveld Rolf.dejong@buurtwerk.nl0683251834
Inger van Dijk BuurtverbinderSchilderskwartier en binnenstad Inger.vandijk@buurtwerk.nl0624192250

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *