Bouwverkeer Oasen

Het zal u niet ontgaan zijn, de werkzaamheden tbv Oasen zijn begonnen. Er wordt in de polder een nieuw zuiveringsstation gebouwd. We hebben hierover al eerder bericht. De aannemer heeft in mei een bewonersbrief rondgestuurd met informatie. In dit bericht informeren we u over de huidige stand van zaken.

De werkzaamheden aan de bouwweg zijn bijna afgerond.
Vanaf deze week wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het heiwerk. Dit betekent dat ze zand gaan aanvoeren om een draagkrachtige laag te maken zodat de funderingsmachines stabiel kunnen worden opgesteld. De huidige verkeersbewegingen voor het aanvoeren van het materiaal voor de bouwweg zullen dus ook volgende week nog plaats vinden.
Week 28 plaatsen ze een damwandkuip. Hiervoor wordt een funderingsmachine aangevoerd en enkele transporten met damwandplanken (geen constante verkeersbewegingen zoals bij de aanvoer van zand en granulaat). Het aanvoermoment van de funderingsmachine wordt met een pushbericht in de app aangekondigd.
Week 29 starten ze met het heien van palen. Hiervoor voeren ze nog een funderingsmachine aan. Ook dit transport kondigen ze met een pushbericht aan in de app. De voorraad heipalen wordt 2 à 3 maal per dag aangevuld. Dit betekent dus 2 à 3 transportbewegingen per dag in de weken 29+30. In week 34 gaan ze verder met heien. Dit zal nog ongeveer 1 week duren.

Voor belangstellenden is zowel in de AppStore van Apple als in de PlayStore van Google een speciale app verkrijgbaar, De Omgevingsapp. Hierin wordt door de aannemer, GMB, bij tijd en wijle extra informatie verstrekt over het bouwproces en spannende momenten.

Hoewel de aannemer alle mogelijk voorzorgsmaatregelen heeft genomen kan het toch zijn dat u klachten of aanmerkingen heeft. U kunt de aannemer dan bereiken via de app of het e-mailadres: hoogeboom@gmb.eu

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *