Asfalteringswerkzaamheden

Nu de Oostdam vanaf 26 juni weer in beide rijrichtingen open gaat, biedt dit de mogelijkheid om fase 1 en 2 op de Boerendijk en de Jozef Israëlslaan te gaan asfalteren. Namens de Gemeente Woerden informeren we u hierover als volgt.

Asfalteren fase 1 en 2
Om fase 1 en 2 af te ronden, wordt dit deel van de weg voorzien van asfalt en nieuwe belijning. Voor deze werkzaamheden is van 28 juni tot en met 6 juli gereserveerd. Om deze werkzaamheden uit te voeren is het nodig om de weg volledig af te sluiten. Gelijktijdig met deze asfalteringswerkzaamheden worden ook de laatste werkzaamheden uitgevoerd aan de Kwakelbrug.

Op bijgesloten kaart ziet u welk deel dit is en hoe de omleidingen zijn geregeld.

Werkzaamheden fase 3
De werkzaamheden aan de Boerendijk – Jozef Israëlslaan worden uitgevoerd in 6 fasen van Noord naar Zuid. Hieronder geven wij een opsomming van de werkzaamheden die plaatsvinden tot na de bouwvakantie. De derde fase is gestart op maandag 7 juni en is onderverdeeld in drie stukken:
• Fase 3a: de Boerendijk aan de kant van de Prinsenlaan. De werkzaamheden duren naar verwachting van 7 t/m 25 juni.
• Fase 3b: de Boerendijk aan de kant van de Hoge Rijndijk. De werkzaamheden duren naar verwachting van 7 juli t/m eind juli.
• Fase 3c: de Hoge Rijndijk. Deze werkzaamheden starten ook op 7 juli en duren tot na de bouwvakantie.

Over de fases 4, 5 en 6 volgt op een later moment meer informatie.

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden in fase 3a en 3b blijft net zoals nu één rijstrook op de Boerendijk van zuid naar noord open voor gemotoriseerd verkeer. Behalve in de periode van 28 juni t/m 6 juli wanneer de asfalteringswerkzaamheden worden uitgevoerd. Wanneer fase 1, 2 en 3 zijn afgerond, is de
Boerendijk weer in twee richtingen beschikbaar. We plaatsen de meest actuele omleiding op onze projectpagina. Ook wordt de omleiding aangegeven met borden.

Tijdens de werkzaamheden is er zorgvuldig contact met alle betrokken partijen om de verschillende verkeersomleidingen op elkaar af te stemmen en hinder voor zoveel als mogelijk te beperken. Met nood-en hulpdiensten hebben wij aparte afspraken gemaakt, zodat zij een goede bereikbaarheid en aanrijtijd hebben.

Hoe houden we u op de hoogte?
Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden voor de herinrichting van de Jozef Israëlslaan en de Boerendijk? Download dan de gratis de bouw app ‘Boerendijk Woerden’ van aannemer Jos Scholman. De app is te verkrijgen in de Appstore en in de Playstore. Hierin houdt de aannemer informatie over zijn werkzaamheden up to date. Bij de start van een nieuwe fase, ontvangen direct aanwonenden van ons een brief.

Contact
Heeft u vragen over deze brief of dit project, dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Fleur Everts via het algemene telefoonnummer 14 0348 of stuur een mail naar everts.f@woerden.nl.

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, neem dan contact op met Bart Mayer of Giel Stigter van aannemer Scholman. Dit kan via 06-83 20 10 01 en b.mayer@josscholman.nl (Bart) of via 06-46 00 24 36 (Giel). Ook kunt u terecht op onze projectpagina www.woerden.nl/projecten

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *