Agenda woensdag 24 augustus 2022

Datum 24 augustus 2022
Aanvang 20:00 uur
Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A
Samenstelling De vergadering is zonder overlegpartners
  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen
  3. Verslag vorige vergadering / Aktiepunten
  4. Van en Voor de Wijkagent
  5. Stand van zaken Tournoysveld
  6.  Stand van zaken De Plint
  7. Wijkfeest 2022
  8. Speerpunten Wijkplatform
  9. Rondvraag
  10. Sluiting