Agenda woensdag 21 september 2022

Datum 21 september 2022
Aanvang 20:00 uur
Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A
Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners
  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen
  3. Verslag vorige vergadering / Aktiepunten
  4. Van en Voor de Wijkagent
  5. Wijkfeest 2022
  6. Verkeerssituatie Rembrandtlaan
  7. Speerpunten Wijkplatform, zie Bijlage
  8. Rondvraag
  9. Sluiting