Agenda woensdag 16 november 2022

Datum 16 november 2022
Aanvang 20:00 uur
Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A
Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners
 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag vorige vergadering / Aktiepunten
  1. Verslag 21 september 2022
  2. Verslag 19 oktober 2022
 4. Introductie Lennart Snaak – GroenWest
 5. Van en voor de wijkagent
 6. Winkelcentrum Tournoysveld
 7. Bijeenkomst voorzitters Wijkplatforms
 8. Reflectie Speerpunt 1 
 9. Rondvraag
 10. Sluiting