Agenda woensdag 19 oktober 2022

Datum 19 oktober 2022
Aanvang 20:00 uur
Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A
Samenstelling De vergadering is ZONDER overlegpartners
  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen
  3. Verslag vorige vergadering / Aktiepunten
  4. Bespreking Speerpunt 1 (zie bijlage)
  5. Sluiting