Agenda 22 mei 2019

Datum  22 mei 2019
Aanvang 20:00 uur
Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A
Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners
 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag vorige vergadering (24 april 2019) / Aktiepunten
 3. Mededelingen / Ingekomen post:
  1. Nieuwe werkgroepen
  2. E-mail inz Collegebesluit
  3. E-mail aankondiging RIB plus RIB
 4. Punten van en voor de Wijkagent
 5. Wijkschouw 2019
 6. Gebiedsgericht werken
 7. Stand van zaken
  1. Wijkagenda 2017-2018
   1. Veiligheid
   2. Grijs & Groen
   3. Samen Zijn – Samen Doen
 8. Agendapunten volgende vergadering
 9. Rondvraag
 10. Sluiting