Agenda 24 april

Datum  24 april 2019
Aanvang 20:00 uur
Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A
Samenstelling De vergadering is ZONDER overlegpartners
 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag vorige vergadering (13 maart 2019) / Aktiepunten
 3. Mededelingen / Ingekomen post:
 4. Punten van en voor de Wijkagent
 5. Resultaten Enquête Wijkagenda
  1. Resultaten
  2. Nieuwe werkgroepen
 6. Wijkschouw 2019
 7. Aardgasvrij
 8. Stand van zaken
  1. Wijkagenda 2017-2018
   1. Veiligheid
   2. Grijs & Groen
   3. Samen Zijn – Samen Doen
 9. Agendapunten volgende vergadering
 10. Rondvraag
 11. Sluiting