Agenda 19 februari 2020

Datum  19 februari 2020
Aanvang 20:00 uur
Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A
Samenstelling De vergadering is ZONDER overlegpartners
 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag vorige vergadering (22 januari 2020) / Aktiepunten
 3. Mededelingen / Ingekomen post:
  1. Werkzaamheden Boerendijk
 4. Punten van en voor de Wijkagent
 5. Introductie Inger van Dijk, buurtverbinder
 6. Brainstorm over de Wijkschouw
 7. Brainstorm 25-jarig jubileum – Mia Maijenburg
 8. Brainstorm over Oktobervergadering
 9. Stand van zaken Wijkagenda
  1. Grijs & Groen
  2. Samen Zijn – Samen Doen
 10. Agendapunten volgende vergadering
 11. Rondvraag
 12. Sluiting