Agenda woensdag 18 maart 2020

Datum  18 maart 2020
Aanvang 20:00 uur
Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A
Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners
 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag vorige vergadering (19 februari 2020) / Aktiepunten
 3. Mededelingen / Ingekomen post
 4. Punten van en voor de Wijkagent
 5. Introductie Ingmar Elias
 6. Buurt Veiligheids Team (BVT) – Gemeente
 7. 25-jarig jubileum – Mia Maijenburg
 8. Samenstelling Wijkplatform
 9. Stand van zaken Wijkagenda
  1. Grijs & Groen
  2. Samen Zijn – Samen Doen
 10. Agendapunten volgende vergadering
 11. Rondvraag
 12. Sluiting