Agenda woensdag 22 januari 2020

Datum  22 januari 2020
Aanvang 20:00 uur
Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A
Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners
 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag vorige vergadering (18 december 2019) / Aktiepunten
 3. Mededelingen / Ingekomen post:
  1. Update Optrommelen
  2. Energie-update
 4. Punten van en voor de Wijkagent
 5. Brainstorm 25-jarig jubileum – Mia Maijenburg
 6. Gebiedsgericht werken, zie Raadsinformatiebrief
 7. Stand van zaken Wijkagenda
  1. Veiligheid
  2. Grijs & Groen
  3. Samen Zijn – Samen Doen
 8. Agendapunten volgende vergadering
 9. Rondvraag
 10. Sluiting