Agenda 18 december 2019

Datum  18 december 2019
Aanvang 20:00 uur
Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A
Samenstelling De vergadering is ZONDER overlegpartners
 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag vorige vergadering (20 november 2019) / Aktiepunten
 3. Mededelingen / Ingekomen post:
  1. Aanpak Oudejaarsviering door Gemeente
 4. Punten van en voor de Wijkagent
 5. De Wijkkrant
 6. Evaluatie Wijkfeest 2019
 7. Brainstorm 25-jarig jubileum – Mia Maijenburg
 8. Stand van zaken Wijkagenda
  1. Veiligheid
  2. Grijs & Groen
  3. Samen Zijn – Samen Doen
 9. Agendapunten volgende vergadering
 10. Rondvraag
 11. Sluiting