Enquete Omgevingsvisie

In de raadsvergadering van 24 februari is het vaststellen van de omgevingsvisie doorgeschoven naar de “nieuwe raad”. Dit mede door 39 ingediende zienswijzen, waarvan met het grootste gedeelte van de aandachtspunten niets is gedaan.
De omgevingsvisie beschrijft de maatschappelijke opgave en de te beschermen kernkwaliteiten van een gemeente.
In de omgevingsvisie worden talloze belangen afgewogen, van bodem tot lucht, en integraal benaderd. Daarom vervangt de omgevingsvisie op gemeentelijk niveau ook het Milieubeleidsplan, het Waterplan, het Verkeers- en Vervoersplan. de ruimtelijke aspecten van de natuurvisie uit de voorziene Wet natuurbescherming.

Gezien het belang van een werkbare Omgevingsvisie is vanuit de stichting Good Governance Monitor een enquete opgesteld. Daarin wordt u gevraagd om per thema aan te geven hoe belangrijk dit voor u is. Ook wordt gevraagd hoe tevreden u bent en welke ideeën voor verbetering u heeft. Dit is belangrijke feedback voor de nieuwe raad.

Doet u mee ? U kunt de enquete hier vinden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *