Agenda woensdag 23 maart 2022

Datum  23 maart 2022
Aanvang 20:00 uur
Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A
Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners
 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Even bijpraten / mededelingen
 3. Onze nieuwe wijkwethouder: Ivar Dekkinga
 4. Van en Voor de Wijkagent
 5. Lia Noorthoek / de Ontmoeting : plannen Rembrandtlaan 2 
 6. Monitor Leefbaarheid en Veiligheid (samenvatting)
  1. Eindrapport Monitor
  2. Vragen-antwoorden van CDA
  3. Samenvatting door Ivar
 7. Nasir Lalout: Cruyff Court
 8. Visie Schilderskwartier
 9. Stand van zaken De Plint
 10. Rondvraag
 11. Sluiting