De rol van de Wijkagent

In de achtste vergadering van het Wijkplatform Schilderskwartier is uitgebreid aandacht besteed aan de veranderde rol van de Wijkagent. De politie heeft twee belangrijke kerntaken: het handhaven van de rechtsorde en hulpverlening voor wie dat nodig heeft. Dit houdt in: ingrijpen bij / opsporen van strafbare feiten en de helpende hand bieden bij ongelukken en als andere “loketten” (nog) gesloten zijn. De Wijkagent is de schakel tussen de wijkbewoners en de politieorganisatie  en als zodanig het eerste aanspreekpunt bij criminaliteit en openbare orde. Hij/zij is deels op straat aanwezig, maar doet ook veel achter de schermen en bewerkstelligt via zijn/haar netwerk de oplossing van problemen of onregelmatigheden. In het netwerk zitten de gemeente, winkeliers-, bewoners- en welzijns-organisaties. In die zin is de rol van de Wijkagent anders dan de “Oom agent” van een aantal jaren geleden, maar daarom niet minder belangrijk en nuttig.

Omdat veiligheid een zaak van ons allemaal is worden we opgeroepen om onregelmatigheden te melden, zodat hetzij direct, hetzij op een later tijdstip actie kan worden ondernomen. Op deze website en in de Wijkkrant gaan we dieper in op wanneer welke situatie kan worden gemeld op 112, 0900-8844, 0800-7000 of bijv. WhatsApp.