CarolBos

Agenda woensdag 18 mei 2022

Datum  18 mei 2022 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is zonder overlegpartners Opening en vaststellen agenda Verslag vorige vergadering / Aktiepunten Van en Voor de Wijkagent Stand van zaken Tournoysveld  Stand van zaken Rembrandtbrug Wijkfeest 2022 Wijkschouw in juni 2022 Rondvraag Sluiting

Agenda woensdag 20 april 2022

Datum  20 april 2022 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners Opening en vaststellen agenda Verslag vorige vergadering / Aktiepunten Van en Voor de Wijkagent Lia Noorthoek / de Ontmoeting : plannen Rembrandtlaan 2  Stand van zaken De Plint Wijkschouw in juni 2022 Visie Schilderskwartier Rondvraag Sluiting

Buurttent bij Tournoysveld

Welkom in buurttent bij winkelcentrum Tournoysveld (ingang achterzijde) met gemeente, politie, boa’s, Gro Up Buurtwerk en Cazas Wonen (Groenwest). De gemeente vindt leefbaarheid, veiligheid en woongenot een belangrijk onderwerp en werkt samen met netwerkpartners zoals de politie, de boa’s, Gro Up Buurtwerk (jongerenwerk) en Cazas Wonen (Groenwest) aan deze onderwerpen.Daarom organiseert de gemeente in samenwerking …

Buurttent bij Tournoysveld Lees meer »

Vergadering 23 maart

We durven het weer aan ! Op 23 maart 2022 komen we voor het eerst in lange tijd weer bij elkaar. Naast even bijpraten over de afgelopen tijd hebben we een aantal belangrijke onderwerpen: Rembrandtlaan 2, Monitor Leefbaarheid en Veiligheid en een Cruyff Court om er een paar te noemen. De volledige agenda vindt u hier. …

Vergadering 23 maart Lees meer »

Agenda woensdag 23 maart 2022

Datum  23 maart 2022 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners Opening en vaststellen agenda Even bijpraten / mededelingen Onze nieuwe wijkwethouder: Ivar Dekkinga Van en Voor de Wijkagent Lia Noorthoek / de Ontmoeting : plannen Rembrandtlaan 2  Monitor Leefbaarheid en Veiligheid (samenvatting) Eindrapport Monitor Vragen-antwoorden van …

Agenda woensdag 23 maart 2022 Lees meer »

Enquete Omgevingsvisie

In de raadsvergadering van 24 februari is het vaststellen van de omgevingsvisie doorgeschoven naar de “nieuwe raad”. Dit mede door 39 ingediende zienswijzen, waarvan met het grootste gedeelte van de aandachtspunten niets is gedaan.De omgevingsvisie beschrijft de maatschappelijke opgave en de te beschermen kernkwaliteiten van een gemeente.In de omgevingsvisie worden talloze belangen afgewogen, van bodem …

Enquete Omgevingsvisie Lees meer »

Stemadvies ?

Daar zaten ze dan. Bijna alle lijsttrekkers van de partijen die meedoen aan de verkiezingen.Allereerst kreeg iedereen 5 minuten om zichzelf en hun partij voor te stellen. Achterliggende vraag: wat gaan jullie doen voor het Schilderskwartier ? Na 5 minuten werd de microfoon meedogenloos dichtgedraaid, wat af en toe tot hilariteit leidde.Na deze eerste ronde …

Stemadvies ? Lees meer »

Vanavond

Vanavond is het dan zo ver. Lijsttrekkers van de politieke partijen, die meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen presenteren zich. Ook zullen ze worden ondervraagd door de voorzitter, met name over het Schilderskwartier. Ook u bent nog steeds van harte welkom, vanaf 19:00 uur ontvangen we u in de Kruiskerk met koffie of thee. In tegenstelling tot …

Vanavond Lees meer »

Staat 23-02 in uw agenda ?

Op woensdag 23 februari 2022 organiseert het Wijkplatform Schilderskwartier in de Kruiskerk weer de Politieke Avond.Vanaf 19:00 uur wordt u ontvangen met koffie/thee en kunt u met de partijen kennismaken. Vanaf ca. 19:30 krijgt iedere lijsttrekker de gelegenheid zijn/haar zegje te doen. Daarna heeft de voorzitter van het Wijkplatform nog wel wat vragen. En ook …

Staat 23-02 in uw agenda ? Lees meer »

Onze nieuwe wijkambtenaar

Ik wil me even voorstellen aan u: ik ben Ivar Dekkinga en werk sinds kort bij de gemeente Woerden als Beleidsadviseur Gebiedsgericht Werken met als onderdeel de taak van Wijkambtenaar Schilderskwartier (en Dorpsambtenaar Kamerik), als opvolger van Ella Launspach.Ik ben 56 jaar, wonende in Amersfoort met vrouw en 3 kinderen. Fietser, voetballer en maatschappelijk geïnteresseerd.Ik …

Onze nieuwe wijkambtenaar Lees meer »