CarolBos

Bloemenmengsel wordt ingezaaid

Op 20 april berichtten wij u over de kwestie van de beplanting in het kwadrant tussen Jozef Israëlslaan, Rembrandtlaan, de Greft en ‘s-Gravensloot. Beloofd is, dat in samenwerking met de bewoners zal worden vastgesteld welke beplanting waar gaat terugkomen. Echter, omdat we nu te laat zijn zal dat beplanten pas gebeuren in het najaar van …

Bloemenmengsel wordt ingezaaid Lees meer »

Agenda woensdag 17 mei 2023

Datum 17 mei 2023 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is ZONDER overlegpartners Opening en vaststellen agenda Verslag vorige vergadering Mededelingen Van en voor de Wijkagent Reflectie functioneren Wijkplatform Rondvraag Sluiting

Beplanting of niet ?

In het kwadrant tussen Jozef Israëlslaan, Rembrandtlaan, de Greft en ‘s-Gravensloot zijn recentelijk de gas- en waterleidingen vervangen. Om meer werkruimte te geven is de beplanting naast de stoepen gerooid om het opgegraven zand tijdelijk op te bergen. Er is commotie ontstaan omdat niet zeker was dat de beplanting integraal terug zou komen; er gingen …

Beplanting of niet ? Lees meer »

Agenda woensdag 19 april 2023

Datum 19 april 2023 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners Opening en vaststellen agenda Verslag vorige vergadering Mededelingen Financieel verslag over 2022 Terugkoppeling Veiligheidsproject Van en voor de Wijkagent Voorbereiding Wijkschouw  Rondvraag Sluiting

Agenda woensdag 22 maart 2023

Datum 22 maart 2023 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is ZONDER overlegpartners Opening en vaststellen agenda Mededelingen Reflectie over Speerpunt 2, Aandacht voor zorgzame samenleving Bespreking Speerpunt 6: Veiligheid en veiligheidsbeleving Sluiting

Vergadering 22 maart

Sinds het najaar van 2022 hebben wij speerpunten gedefinieerd. Deze ontstonden uit de behoefte om minder reactief te handelen op incidenten. We zijn immers voor en door wijkbewoners opgericht om het Schilderskwartier een mooie en fijne wijk te houden. En daar past een pro-actieve houding bij. Waar gaat het om ? Tijdens een eerste vergadering …

Vergadering 22 maart Lees meer »

Doe jij mee met de Opschoondag ?

Ook dit jaar willen de Woerdense kerken weer meedoen aan de Landelijke Opschoondag op zaterdag 18 maart. De Missionaire Commissie van de Kruiskerk / Opstandingskerk heeft hiertoe het initiatief genomen. De startlocaties zijn dit jaar de Kruiskerk, Opstandingskerk, Rehobothkerk, het Baken en een locatie in Zegveld. Gemeenteleden én andere enthousiaste Woerdenaren kunnen zich vanuit elk van deze …

Doe jij mee met de Opschoondag ? Lees meer »

Kom genieten en steun !

Ondanks de vele miljoenen die via Giro555 bijeengebracht zijn, blijft steun aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië nodig. Turks-Nederlandse Woerdenaren organiseren hiervoor een benefiet diner, zodat geld kan worden ingezameld om de slachtoffers te steunen. Van harte aanbevolen ! Niet al te lang over nadenken. Gewoon doen en snel reserveren / …

Kom genieten en steun ! Lees meer »

Agenda woensdag 22 februari 2023

Datum 22 februari 2023 Aanvang 20:00 uur Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners Opening en vaststellen agenda Mededelingen Introductie nieuwe Wijkagent, Stefan van Wijk Van en Voor de Wijkagent Voortgang Speerpunten (Nieuwe) Bewoners betrekken bij de wijk Social Media Jongeren  Zorgzame samenleving Rondvraag Sluiting