Agenda 20 februari 2019

Datum 20 februari 2019
Aanvang 20:00 uur
Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20
Samenstelling De vergadering is ZONDER overlegpartners
 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag vorige vergadering (23 januari 2019) / Aktiepunten
 3. Mededelingen / Ingekomen post:
  1. Landelijke Opschoondag
  2. Afsluiting Parijse brug
  3. Schildersgilde
  4. Brief Jozef Israelslaan
  5. 4 Kavels Bredius
  6. Uitnodiging Meet & Greet
 4. Punten van en voor de Wijkagent
 5. Brediuspark
 6. Wijkagenda 2019-2020
 7. Stand van zaken
  1. Wijkagenda 2017-2018
   1. Veiligheid
   2. Grijs & Groen
   3. Samen Zijn – Samen Doen
 8. Agendapunten volgende vergadering
 9. Rondvraag
 10. Sluiting