Burgemeester praat met bewoners

Woensdagavond 23 januari hield het wijkplatform Schilderskwartier de maandelijkse vergadering in de Plint. Onderwerp van gesprek was o.a. de overlast rondom het winkelcentrum Tournoysveld en de autobranden. Dit onderwerp is al diverse keren besproken, maar deze keer was wel zeer bijzonder.

Via Twitter was de burgemeester uitgenodigd voor de vergadering en hij had hier gehoor aan gegeven. Gelukkig waren ook de wijkagenten, de boa’s, de wijkwethouder, de wijkambtenaar en het jongerenwerk aanwezig, zodat met alle betrokken partijen dit onderwerp nog eens goed aandacht kon krijgen. De burgemeester begon met de vraag aan alle betrokken bewoners wat hen zoal bezighield bij dit onderwerp. Op basis van deze inventarisatie heeft hij daarna duidelijk uiteengezet wat er allemaal in de wijk en soms in heel Woerden speelt en hoe hierop geacteerd wordt. Ook verwoordde hij dat hij veel empathie had met de bewoners die te maken hebben met deze overlast en/of hierdoor een groot gevoel van onveiligheid hebben gekregen. Er wordt door alle instanties heel veel werk verzet om de problematiek op te lossen. Dit gaat echter niet gemakkelijk. Soms gaat het onderzoek moeizaam en kost veel tijd. Bewijsmateriaal is vaak onvoldoende voor handen om personen ook in staat van beschuldiging te stellen en het recht zijn loop te laten hebben.

De suggestie om extra verlichting rond het winkelcentrum aan te brengen, zal worden onderzocht. De mogelijkheid van gericht cameratoezicht wordt ingebracht in het overleg met de gemeenteraad. Natuurlijk kon de burgemeester niet tot in detail op alle zaken ingaan, maar hij gaf wel duidelijk aan dat de problematiek opgelost moet worden op niet al te lange termijn. Hij gaat hier zijn best voor doen. Echter, daar is en blijft de hulp van de bewoners essentieel bij. Blijf dus allen alert en meld verdachte situaties direct via de geëigende kanalen. Alleen op die manier kan er op korte termijn weer rust komen en wordt het voor iedereen weer leefbaar in een overigens prachtige woonomgeving. Dank aan de burgemeester voor zijn getoonde betrokkenheid!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *