Agenda 18 september 2019

Datum  18 september 2019
Aanvang 20:00 uur
Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A
Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners
 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag vorige vergadering (22 mei 2019) / Aktiepunten
 3. Mededelingen / Ingekomen post:
  1. Status Haagbeuk
  2. Subsidie-aanvraag 2020
   1. Jaarverslag 2018 – Begroting 2020
  3. Ingekomen E-mails:
   1. Uitnodiging Energietransitie (25 september)
   2. Uitnodiging Uitwisseling  Steinhagen (11 oktober)
   3. Uitnodiging LPB-congres (29 november)
 4. Punten van en voor de Wijkagent
 5. Evaluatie Wijkschouw 2019
 6. Wijkfeest 2019
 7. Wijkkrant
 8. Stand van zaken Wijkagenda
  1. Veiligheid
  2. Grijs & Groen
  3. Samen Zijn – Samen Doen
 9. Agendapunten volgende vergadering
 10. Rondvraag
 11. Sluiting