Agenda 16 oktober 2019

Datum  16 oktober 2019
Aanvang 20:00 uur
Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A
Samenstelling De vergadering is ZONDER overlegpartners
 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag vorige vergadering (18 september 2019) / Aktiepunten
 3. Mededelingen / Ingekomen post:
  1. Wijkkrant
 4. Punten van en voor de Wijkagent
 5. Vergaderschema 2020
 6. Evaluatie Wijkfeest 2019
 7. Stand van zaken Brug Woerden West
 8. Brainstorm 25-jarig jubileum
 9. Stand van zaken Wijkagenda
  1. Veiligheid
  2. Grijs & Groen
  3. Samen Zijn – Samen Doen
 10. Agendapunten volgende vergadering
 11. Rondvraag
 12. Sluiting