Het jubileum

Op 13 oktober 2021 was het dan zover: we konden het 25-jarig jubileum van het Wijkplatform vieren. Weliswaar met vooraf een corona-check, maar dat liet iedere bezoeker zich gewoon welgevallen. Eigenlijk was 2020 het jubileumjaar, maar in dat jaar konden we vanwege Corona helemaal niets doen !

Nadat iedereen was gecontroleerd en voorzien van koffie of thee kon Theo Streng als voorzitter de avond openen. Meteen daarna kreeg de burgemeester het woord.

Hij prees het Wijkplatform, dat altijd de dialoog en de verbinding zoekt en zo actief is gedurende 25 jaar. Dat is niet alleen goed voor de wijk zelf, maar houdt ook de bestuurders en overige instanties scherp. Extra woorden van waardering sprak hij uit naar Theo Streng en Mia Maijenburg, die beide al 25 jaar actief zijn in het Wijkplatform. Omdat ze allebei al een gemeentelijke onderscheiding hebben ontvangen zat die er niet meer in. Wel kregen zij een bos bloemen en een cadeaubon om naar eigen inzicht te besteden.

Het jarige Wijkplatform werd eveneens verblijd met een cadeaucheque van € 200 van de gemeente Woerden. De burgemeester en wijkwethouder Ad de Regt gaven tevens aan om de kosten voor de jubileumavond te betalen. Het bestuur wordt door Ad de Regt nog een keer uit eten meegenomen.

Vervolgens gaf Theo het woord aan Mariëtte van Slagmaat. Aan de hand van haar eigen jeugd gaf zij de zaal een rondleiding door het Schilderskwartier, zoals dat in de loop der jaren is ontstaan en gerenoveerd. Voor veel van de bezoekers was dit een feest van herkenning.

Om even bij te komen en op te laden voor het laatste onderdeel werden we vergast op een muzikaal intermezzo van het Castellum Kwartet, bestaande uit: Erik Drouen, Ingeborg en Erik Brillemans en Marleen de Groot.

Het swingende optreden werd afgesloten met een kort interview over de instrumenten, waarna Mariëtte de aanwezigen uitnodigde om allemaal de mobiele telefoon te pakken.

Deze was nodig voor het laatste onderdeel van de avond: een online quiz. Gelardeerd met wetenswaardigheden over de wijk en de kunstenaars werden 15 vragen gesteld, die direct via de telefoon konden worden beantwoord. Tegelijk werd bijgehouden hoeveel deelnemers het juiste antwoord gaven en wie de koploper was. Uiteindelijk was het Hennie van Berkum die de meeste goede antwoorden had gegeven. Zij werd verblijd met een flesje wijn.

Voor de geïnteresseerden: er is een .pdf-versie beschikbaar van de quiz, zie hiervoor

Als laatste was het woord aan Theo, nadat hij Mariëtte met een bos bloemen had bedankt voor haar bijdrage aan deze avond.

Hij nam de gelegenheid te baat om meteen een aantal personen extra te bedanken. Allereerst de stille kracht Aad Vrolijk, die altijd de helpende hand toesteekt als er in De Plint iets met het Wijkplatform te doen is. Daarbij is hij degene, die de distributie van de Wijkkrant faciliteert: verdelen van de kranten en bezorgers inseinen.

Voor dit jubileum was het nog eens extra werk: voor dit jubileum was de redactie, bestaande uit Klaas Hagoort, Tom van Berkum en Toon Janssen, extra in de weer geweest. Het resultaat mag er dan ook zijn: een collectors-item waarin 25 jaar Wijkplatform Schilderskwartier prominent in beeld wordt gebracht. De redactie werd nog eens extra gememoreerd en bedankt voor hun inzet.

Een extra woord van dank was er ook voor Ad van Hulten en Feike Ros, die jaren achtereen de commissie Grijs en Groen vormden. Grijs en groen was de gesprekspartner voor de gemeente waar het ging zowel de wegen, verkeersveiligheid en het groen in onze wijk.

Tenslotte bedankte Theo Streng zijn medebestuursleden: Engelbert van Voorden, vice-voorzitter, Maurits Coltof, penningmeester en Carol Bos, secretaris voor hun werk als bestuurslid en het mede organiseren van deze jubileumavond.

Intussen waren de glazen met bubbels gevuld en rondgedeeld aan de aanwezigen en kon het glas geheven worden op de volgende 25 jaar Wijkplatform Schilderskwartier.

De aanwezigen werden uitgenodigd nog wat na te praten onder het genot van een drankje.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *