Agenda woensdag 17 november 2021

Datum  17 november 2021
Aanvang 20:00 uur
Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A
Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners
  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Verslag vorige vergadering (22 september 2022) / Aktiepunten
  3. Punten van en voor de Wijkagent
  4. Terugblik op het Jubileum
  5. Lia Noorthoek: plannen Rembrandtlaan 2 Thuishaven
  6. Vergaderschema 2022 / Politieke avond
  7. Rondvraag
  8. Sluiting